'Apollo Kiln Room' (Spode Works series)
'Apollo Kiln Room' (Spode Works series)

Original Prismacolor Pencil drawing on Stonehenge paper

Image size: 15" x 24"

(ORIGINAL SOLD)

'Apollo Kiln Room' (Spode Works series)

Original Prismacolor Pencil drawing on Stonehenge paper

Image size: 15" x 24"

(ORIGINAL SOLD)